Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ognie Lolka” za franciszkanw
Media: franciszkaski teledysk na DM
Rychwad: jak si modli z Maryj?
Ksiki: wasna droga Franciszka z Asyu
Krakw: Konferencja o klauzuli sumienia
kawica: przed beatyfikacj o. Tomaszka
   Nastpne Nastpne
W Kustodii Ziemi witej: Bazylika Grobu Chrystusa
2009-05-16 10:13:12
Bazylika Grobu Paskiego w Jerozolimie jest jednym z najwitszych miejsc chrzecijastwa. Obowizujcy w niej tzw. "status quo" okrela, e wspgospodarzami tego miejsca witego s trzy Kocioy: prawosawny, ormiaski i katolicki, reprezentowany przez franciszkanw.

Stosunki wasnoci, stan posiadania i uytkowania Bazyliki reguluje muzumaski firman (dekret) z 1757 r. Ustanowiony wwczas i obowizujcy do dzi "status quo", sprawia wiele kopotw w Bazylice Boego Grobu (rwnie w Bazylice Narodzenia Paskiego w Betlejem).


Poszczeglne czci Bazyliki Grobu nale do rnych Kociow, istnieje tam szczegowo okrelony porzdek naboestw i zakres odpowiedzialnoci za godziny liturgii, przebieg procesji, porzdek sprztania, lampy oliwne, naczynia liturgiczne i sprzty. Kolejnym paradoksem jest fakt, e klucze do Bazyliki nale do dwch rodzin muzumaskich.


Codziennie wieczorem, pozostajcy wewntrz wityni mnisi grecko-prawosawni i ormiascy oraz franciszkanie, s zamykani przez przedstawicieli tych rodzin. Rano muzumaski odwierny otwiera odrzwia bazyliki dla wszystkich.

Obecnie wacicielami kaplicy Grobu Chrystusa s prawosawni, ktrzy w nocy odprawiaj tam Eucharysti, po nich Ormianie, a od witu do rana franciszkanie. W innych porach katolicy mog odprawia msze i naboestwa tylko w nalecej do franciszkanw tamtejszej kaplicy Najwitszego Sakramentu.


15 maja br. w Bazylice Grobu Paskiego modli si Ojciec wity Benedykt XVI. Kiedy papie wchodzi do Bazyliki, poprzedzali go czterej kawasi (stranicy). Przed wejciem powitali go przedstawiciele Kociow bdcych gospodarzami Grobu witego oraz muzumanie, do ktrych formalnie naley to miejsce.


Po wejciu do wityni papie uklkn przed Kamieniem Namaszczenia naprzeciwko mozaikowej ikony, przedstawiajcej "Namaszczenie Pana Jezusa przez niewiasty". Chwil modli si i ucaowa to miejsce. Nastpnie kustosz Kustodii Ziemi witej o. Pierbattista Pizzaballa OFM poda mu krzy do ucaowania i kropido, ktrego Ojciec wity dotkn i przeegna si.

Witajc Ojca witego o. Pizzaballa wyrazi rado z jego przybycia do miejsca, gdzie "znajduje si Kalwaria i pusty Grb, dwa wielkie wiadectwa mioci Jezusa Syna Boego w posusznej wolnoci Ojcu, uczynione dla naszego zbawienia". Podkreli fakt, e pielgrzymka do witych miejsc chrzecijastwa koczy si wanie tu i przypomnia, e do Bazyliki przybywaj miliony pielgrzymw, by "dotkn ska, ktre s znakiem obietnicy ycia zwyciajcego mier".


Nastpnie przy piewie pieni "Ecce fidelis servus" Ojciec wity uda si do Kaplicy Grobu witego, gdzie przez kilka minut trwa na modlitwie, po czym ucaowa miejsce mierci Jezusa. Papie wszed do Kaplicy Golgoty. Tam przywitali go prawosawni mnisi. Papie klkn przed Ska Konania i dusz chwil modli si. Nastpnie zgodnie z prawosawn tradycj zapali wiec.

Zgodnie z obowizujcym "status quo" wszelkie zmiany - architektoniczne, liturgiczne i jakiekolwiek inne - wymagaj zgody trzech Kociow bdcych wspgospodarzami Bazyliki. Rwnie przygotowania do pobytu Ojca witego w tym miejscu wymagay zgody Kociow prawosawnego i ormiaskiego.

opr. wp

Na zdjciach, Bazylika Grobu Paskiego w Jerozolimie: 1) Kaplica Anastasis (Zmartwychwstania), 2) Kalwaria (miejsce mierci Chrystusa), 3) jedna z kaplic, 4-6) Papie Benedykt XVI w Bazylice, 15 maja br. / fot. fot. Kustodia Ziemi witej, OFM Jerozolima

  zobacz take:

  1. W Kustodii Ziemi witej: Nazaret

  2. W Kustodii Ziemi witej: Betlejem

  3. W Kustodii Ziemi witej: Wieczernik

  4. W Kustodii Ziemi witej: Gra Nebo

  5. Papie na Bliskim Wschodzie. Z franciszkanami

  6. Reporta: Niedziela Palmowa w Jerozolimie

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja