Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Jubileusz Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Jubileusz Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach ma już 20 lat. W sobotę 6 lipca odbyły się uroczystości jubileuszowe. Do miasteczka przyjechało wielu byłych pacjentów, którym udało się rozpocząć nowe życie.

„Chwała Bogu za 20 lat istnienia ośrodka leczenia uzależnień »San Damiano« w Chęcinach. Miejsce to dało nowe życie wielu ludziom uzależnionym od narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych” – powiedział dyrektor placówki, o. Wojciech Szymczak, na rozpoczęcie mszy św. dziękczynnej. „Ci ludzie odzyskują swoją godność, wracają do społeczeństwa, zakładają rodziny, żyją, funkcjonują normalnie” – dodał franciszkanin.

„Dziś podczas tej Eucharystii pragniemy Boga uwielbiać za zwycięstwa, które objawiają się w życiu konkretnych osób” – wtórował mu o. Marian Michasiów, sekretarz prowincji, który przewodniczył dziękczynieniu i wygłosił okolicznościowe słowo.

Wzruszającym momentem uroczystości było przyznanie statusu neofity i wręczenie pamiątkowego znaku „nieśmiertelnika”. Otrzymuje go osoba, która żyje trzeźwo, udowodniła swój rozwój w trzeźwym życiu, utrzymuje więzi z ośrodkiem „San Damiano”, poprosiła społeczność o ten przywilej i uzyskała zgodę kadry terapeutycznej.

Podziękowania, gratulacje i życzenia franciszkanom i ich świeckim współpracownikom z okazji jubileuszu składali przedstawiciele władz samorządowych.

„Pragniemy złożyć wszystkim osobom związanym z funkcjonowaniem tej niezwykle zasłużonej i cenionej instytucji serdeczne gratulacje. Jednocześnie chcemy podziękować za to, że od dwóch dekad z pełnym oddaniem realizujecie Państwo bardzo potrzebną misję pomocy osobom uzależnionym. Nie do przecenienia jest Państwa działalność na rzecz wspierania ludzi w trudnej sytuacji życiowej poprzez inicjowanie szeregu wspaniałych, pożytecznych i udanych akcji, które w znaczący sposób wspomagają najbardziej potrzebujących” – napisała Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

„Państwa codzienna, ciężka praca, zaangażowanie w rozwój ośrodka, a także wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka przynoszą nieocenione efekty w postaci wsparcia osób uzależnionych i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem. W tym uroczystym dniu pragniemy złożyć Państwu życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w podejmowaniu nowych zadań, dużo sił w pracy terapeutycznej i niesłabnącej wiary w drugiego człowieka” – zapewnił Tomasz Dulny, Wicestarosta Kielecki.

Zdaniem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego ośrodek „San Damiano” stał się symbolem nadziei i wsparcia dla tysięcy osób borykających się z uzależnieniami. Samorządowiec podkreślił, że placówka zyskała renomę nie tylko w regionie, ale także na terenie całego kraju.

„Sukcesy, które osiągnęli Państwo w ciągu tych dwóch dekad, są dowodem na to, jak ważną rolę odgrywają Państwo w procesie leczenia i wsparcia osób uzależnionych. Wasza determinacja i oddanie nie tylko przynoszą wymierne efekty terapeutyczne, ale również dają nadzieję na lepsze życie tysiącom rodzin, które odzyskują swoich bliskich” – powiedział włodarz miasta.

Następnie Arleta Kempka, kierownik ośrodka „San Damiano”, odczytała list założyciela ośrodka o. Piotra Stanisławczyka, obecnie sekretarza generalnego ds. formacji zakonu franciszkanów w Rzymie.

Na jubileusz do Chęcin przybyły również osoby z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Kultury i Sportu, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych ośrodków z Polski.

Wszyscy obecni na obchodach jubileuszowych zostali zaproszeni do wspólnego stołu na posiłek przygotowany przez społeczność Ośrodka. Wcześniej obejrzeli przedstawienie w wykonaniu pacjentów.

W skład Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach wchodzą: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Rivotorto”, Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnia Leczenia Uzależnień. Przy klasztorze funkcjonują też świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto w Połańcu franciszkanie prowadzą Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu, Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych i Poradnię Leczenia Uzależnień „Wspólnota”.

Przyjmowani są tam ludzie uzależnieni od narkotyków albo z uzależnieniami mieszanymi, czyli od narkotyków i dodatkowo leków, alkoholu, gier komputerowych, Internetu, hazardu czy dopalaczy. Terapia polega na pracy indywidualnej z terapeutami, spotkaniach całej społeczności oraz pracy na rzecz ośrodka i społeczności. Pacjenci ćwiczą się w punktualności, rzetelności, pracowitości, nabierają umiejętności radzenia sobie z emocjami, okazywania szacunku drugiemu człowiekowi oraz współpracy.

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach powstało 20 lat temu przy czternastowiecznym zespole klasztornym franciszkanów, ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego. W czasach zaborów, wojny i komunizmu kościół i klasztor były profanowane i niszczone, zamieniane kolejno w więzienie, szkołę kamieniarską, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnię miejską, schronisko i restaurację z hotelem. Dopiero w 1991 r. budynki wróciły do prawowitych właścicieli.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv