Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

prowincja

wiadomości

Obrona doktorska o. Mateusza Micka

25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej o. Mateusza Micka, gwardiana klasztoru franciszkanów w Blieskastel w Niemczech. Praca zatytułowana „Maryjny wymiar wiary w teologii kardynała Josepha Ratzingera i Benedykta XVI” została napisana pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Andrzeja Dziuby na Wydziale Teologicznym UKSW,…