Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
duchowość | Bóg ma o Tobie lepsze zdanie, niż myślisz | słowotwórczy

Bóg ma o Tobie lepsze zdanie, niż myślisz | słowotwórczy

Czy potrafisz powiedzieć coś dobrego drugiemu człowiekowi? Czy raczej łatwiej przychodzi ci krytyka i zwracanie uwagi? Słowa są ważne. I te dobre i te złe. Jedne i drugie kształtują nasz sposób myślenia i odbierania świata. Tak, jak słowa Pana Boga stwarzające świat. Trudno w to uwierzyć? Przypomnij sobie dobre i złe słowa, które usłyszałeś od osoby dla ciebie ważnej. Jak na ciebie wpłynęły? Na pewno w jakiś sposób cię ukształtowały.

Jezus lubi, kiedy mówimy. Dziś nas pyta: za kogo mnie uważacie? Chce, żebyśmy zabierali głos. Pyta nas. Przyjmuje nasze odpowiedzi. Nie osądza. Interesuje Go to, co mówimy. I zawsze ma dla nas dobre słowo. Słowo, które nas buduje, które nas umacnia, słowo, które odkłamuje wszystko, co złego usłyszeliśmy w naszym życiu. Jak nauczyć się Go słuchać? Koniecznie posłuchajcie najnowszego odcinka z serii SŁOWOTWÓRCZY.

Odtwórz wideo

Liturgia Słowa na XXI niedzielę zwykłą

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Zaprawdę Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?


Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».


A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».


Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».


Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».


Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowujemy dla Was. Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

 

Dlaczego „słowotwórczy”?
Bóg tworzy ten świat przez słowo. I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich. Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

podziel się:
Marek Kowalcze OFMConv