Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

prowincja

ochrona małoletnich

Ze względu na wrażliwość związaną z wiekiem rozwojowym małoletni wymagają szczególnej ochrony ze strony osób i instytucji, którym są powierzeni.

wytyczne i normy służące ochronie małoletnich w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej

Niniejszy dokument ma na celu propagować zachowania zapobiegające różnym formom przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Stosowanie reguł opracowanych w tym dokumencie przyczyni się do nawiązywania i rozwijania klarownych i bezpiecznych relacji z małoletnimi, a zarazem będzie chroniło duszpasterzy i wychowawców w sytuacjach niesłusznych oskarżeń.

Sposoby postępowania przedstawione w tym dokumencie, choć dotyczą kontaktu z dziećmi i młodzieżą, mogą być pomocne także w budowaniu zdrowych i przejrzystych relacji z osobami dorosłymi.

Dokument wzoruje się na regulacjach w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży sformułowanych przez inne wspólnoty zakonne w Polsce, uwzględnia wskazania Konferencji Episkopatu Polski oraz przepisy prawa kanonicznego, państwowego i zakonnego.

Wytyczne i normy przeznaczone są do stosowania przez członków i współpracowników Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), zwanych też dalej wychowawcami lub opiekunami.

Dokument ten nie znosi wymagań zawartych w innych przepisach prawnych, regulaminach i kodeksach etycznych, którym podlegają członkowie Prowincji oraz ich współpracownicy na podstawie zawartych umów – w kontekście danego kraju.

delegat Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży w Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

o. Piotr Hreciński

ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków

e-mail: delegat@mailplus.pl

tel. +48 12 422 71 15 w. 313