Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU franciszkanie.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zakres i sposób przetwarzania danych zbieranych za pomocą serwisu internetowego działającego pod domeną franciszkanie.pl (dalej: „Serwis”), w tym
z udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, prowadzonego przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, NIP 675-12-82-798, Regon 040013490 (dalej: „Administrator”), które to dane dotyczą w szczególności osób, korzystających z Serwisu, w tym z udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2) przechowywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
3) zapisywanie logów serwera www.

I. DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Administrator w zakresie prowadzenia Serwisu, w tym udostępniania za jego pośrednictwem funkcjonalności, przetwarza między innymi dane osobowe Użytkowników.

Wobec czego Administrator przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, NIP 675-12-82-798, Regon 040013490

 

Dane kontaktowe Administratora

1) adres: ul. Franciszkańska 12, 32-600 Harmęże
2) strona internetowa: franciszkanie.pl
3) e-mail: redakcja@franciszkanie.pl

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności w celu:
a) nawiązania kontaktu po uprzednim skorzystaniu z formularza kontaktowego
b) otrzymanie newslettera po wcześniejszym zapisaniu się na listę odbiorców

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko
2) dane kontaktowe, takie jak: adres email,
3) dane dotyczące parametrów połączenia, takie jak: adres IP
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

 

Źródło pochodzenia danych

Administrator będzie zbierać dane osobowe od Użytkowników lub podmiotów, których aplikacje zostały wykorzystane w Serwisie.

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1) współpracujący z Administratorem web developerzy, graficy, informatycy lub inne osoby obsługujące Serwis,
2) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów,
3) podmioty świadczące usługi:
a) informatyczne oraz nowych technologii,
b) audytorskie i kontrolne.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego,
w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do czasu cofnięcia tej zgody,
2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).
W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Administrator, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

 

Przysługujące prawa

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
2) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4) o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Administratorem.

II. PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Podmiot zamieszczający pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
4) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
w szczególności sieci Google;

 

Ustawienia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka „Pomoc” przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności udostępniane za pomocą Serwisu.

III. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są przechowywane i zapisywane w logach serwera.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego administrowania Serwisem.
Logi obemują:
1) informacje o przeglądarce,
2) Informacje o adresie IP,
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie służą do ich identyfikacji.