Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

prowincja

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.

To wezwanie Chrystusa leży u podstaw naszych działań. Świat potrzebuje Boga. A Jego wolą jest, aby to ludzie zanieśli Go swoim braciom i siostrom. Dlatego nas powołuje. I nie zostawia samych. Wzywając dał obietnicę: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19n).

Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.

Dlatego misjonarz nie może być zwykłym człowiekiem. Chcąc się dzielić z innymi Bogiem, sam musi być Nim przepełniony. Musi być człowiekiem żyjącym wiarą każdego dnia, jak np. nasi bracia Zbigniew i Michał, którym przyszło oddać życie za Chrystusa.

misje krakowskiej prowincji franciszkanów

sekratariat misyjny

W związku z tak rozległą działalnością, w Krakowie funkcjonuje sekretariat misyjny, który na różnych płaszczyznach wspiera działalność misyjną braci, głównie poprzez:

To najważniejsza forma działania Sekretariatu, na którą składa się modlitwa różańcowa a także cotygodniowa Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy. W każdą trzecią środę miesiąca w krakowskiej Bazylice Franciszkanów odbywają się Msze Święte o Męczennikach z Pariacoto, które rozpoczyna wspólny różaniec w intencjach misji, a po mszy świętej mają miejsce spotkania z misjonarzami.
Sekretariat zajmuje się komunikacją z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, przekazuje informację o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Raz w roku organizuje także spotkania rodzin misjonarzy.
To kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie, pracownicy Sekretariatu, przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach, głoszą kazania, dni skupienia, organizują wystawy, spotkania a także redagują i rozprowadzają biuletyn “Nasze Misje Franciszkańskie”. Zaangażowani w działalność Sekretariatu pracownicy i wolontariusze pomagają w gromadzeniu i wydawaniu publikacji o tematyce misyjnej, archiwizują i troszczą się o eksponaty muzeum misyjnego oraz archiwizują listy, zdjęcia, filmy i inne materiały misyjne.
Sekretariat zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dzieł misyjnych. Prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami. Organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Ugandzie i Paragwaju i Boliwii. Współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.