Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
kultura | Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

W niedzielę 22 stycznia 2023 r. w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla prof. dr. hab. Elżbieta Przystasz otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Przyznał go prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu dla jej wybitnych osiągnięć artystycznych i pedagogicznych. Aktu dekoracji dokonał Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

To dzięki jej staraniom dla franciszkańskiego sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego i Matki Bożej Kalwaryjskiej zostało najpierw skomponowanych, a następnie wykonanych pod jej batutą pięć oratoriów: „Oto Matka Twoja – Oratorium Kalwaryjskie” Piotra Pałki i Pawła Bębenka, Oratorium „Vigilamus” Michała Jurkiewicza, Oratorium ku czci św. Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” Andrzeja Głowienki, Oratorium „Odnalezione szczęście” Andrzeja Mozgały i Oratorium Kalwaryjskie Montefonia Romana Drozda.

 

Elżbieta Przystasz jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Umiejętności doskonaliła u światowej sławy artystów: Ruth Holton, Uwe Gronostaj, Helmuth Rilling. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a w roku 2020 otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk muzycznych. Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Od 1997 r. pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kossakowej w Sanoku, gdzie pełni funkcję kierownika sekcji kameralistyki, wokalistyki i promocji szkoły. W latach 2002-2020 pracowała na stanowisku adiunkta i pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Państwowej Uczelni im. J. Grodka w Sanoku W 2012 r. objęła funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.

 

Jest założycielką i dyrygentem Sanockiego Chóru Kameralnego oraz Podkarpackiej Orkiestry Kameralnej. Z powyższymi zespołami dokonała wielu światowych i polskich prawykonań oraz nagrań dzieł.

 

Zrealizowała szereg nagrań utworów wokalnych i instrumentalnych zawartych na płytach: „Nuevo Tango”, „Wojciech Rybicki Muzyczne Fascynacje”, „Śpiewajmy Małemu”, „Zaśpiewam Jezuskowi najpiękniej jak potrafię”, „Matce Bożej Królowej Podkarpacia”, „Labyrinth”, „Odnalezione szczęście”, Muzyczne inspiracje – Jerzy Mądrawski.

 

Za działalność artystyczno-naukową otrzymała wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrodę Rady Miasta Sanoka, Medale: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Słowacji za krzewienie kultury muzycznej, Nagrody – Dyrektora CEA w Warszawie, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej.

Koncertowała w wielu krajach Europy i poza jej granicami.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv