Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
prowincja | Czterech franciszkańskich akolitów

Czterech franciszkańskich akolitów

Czterech franciszkańskich kleryków z IV roku studiów: br. Paweł Babik, br. Szymon Greszta, br. Mateusz Hnat i br. Serhiy Horovyy (Ukraina) zostało akolitami. W posługę zostali wprowadzeni w niedzielę 12 lutego 2023 r. w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez wikariusza krakowskiej prowincji o. Mariusza Kozioła i wikariusza ukraińskiej kustodii o. Stanisława Pękalę.

Do zadań akolity należy wspomaganie diakona oraz usługiwanie kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Mszy świętej. Akolita może udzielać Komunii świętej w czasie Mszy świętej, gdy z powodu wielkiej liczby komunikujących rozdzielanie Komunii świętej przez celebransa przedłużyłoby znacznie Eucharystię, gdy rozdzielanie Komunii świętej sprawia celebransowi trudność z powodu wieku lub choroby i nie ma innego kapłana lub diakona, który by go wyręczył.

 

Poza Mszą świętą może udzielić Komunii świętej wiernym, a także zanieść ją chorym i starszym, odpowiednio przygotowanym, pozostającym w domu, w szpitalu lub w innym podobnym zakładzie, gdy kapłanom, na których spoczywa ten obowiązek, byłoby trudno go spełnić z powodu innych zajęć duszpasterskich lub choroby albo wieku podeszłego, a nie mogą być w tym wyręczeni przez diakonów.

 

Akolita ponadto może dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu do publicznej adoracji, a następnie repozycji, bez prawa udzielania błogosławieństwa, gdy nie ma kapłana i diakona, gdy obecnemu na miejscu kapłanowi byłoby trudno spełnić tę posługę z racji choroby, podeszłego wieku lub innej funkcji duszpasterskiej.

 

Posługa akolity jest kolejnym etapem na drodze do przyjęcia święceń. Na V roku studiów bracia przyjmą święcenia diakonatu, a po VI roku – po ukończeniu seminarium – przyjmą święcenia prezbiteratu. Wcześniej, 4 października 2022 r. czterej bracia złożyli śluby wieczyste.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv