Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Franciszkanie na podium

Franciszkanie na podium

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – święto zakonnic i zakonników, dziewic i wdów konsekrowanych, pustelników i członków instytutów świeckich. W Polsce w sumie jest 29,5 tys. takich osób. Wśród nich najliczniejsi są… franciszkanie.

Wg najnowszych danych zebranych i opracowanych przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce na 60 zakonów męskich na podium znalazły się aż dwa zakony franciszkańskie. Na pierwszym miejscu Zakon Braci Mniejszych, a na trzecim – Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. Podobnie najwięcej polskich zakonników, pracujących poza granicami kraju to franciszkanie.

 

W Polsce jest 105 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. czynnych (www.zakony-zenskie.pl), 13 żeńskich zakonów kontemplacyjnych (www.klauzura.katolik.pl) , 60 zakonów męskich (www.zyciezakonne.pl) i 32 instytuty świeckie (www.kkis.episkopat.pl).

 

16 tys. to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich, 1165 to mniszki z klasztorów kontemplacyjnych, 10,5 tys. to zakonnicy, ok. 1 tys. osób to członkowie instytutów świeckich. Ponadto w Polsce są dziewice konsekrowane (ok. 400), wdowy konsekrowane (ok. 400) i kilku pustelników.

 

Osoby konsekrowane w Polsce oprócz parafii prowadzą m.in.: sanktuaria; kościoły z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu; kościoły z całodziennym dyżurem spowiednika; domy rekolekcyjne, centra duchowości, centra animacji misyjnej, szkoły nowej ewangelizacji, ośrodki powołaniowe; dzieła charytatywne (szpitale, hospicja, przychodnie i ośrodki zdrowia, apteki, ośrodki ziołolecznictwa, domy opieki, pomocy społecznej i zakłady specjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy dziecka, ośrodki terapii dla uzależnionych, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, hostele dla osób uzależnionych poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacyjne, poradnie zdrowia, poradnie medycyny paliatywnej i apteki dla ubogich, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci ubogich i z zagrożonych rodzin, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, infirmerie; hospicja); działalność edukacyjną (przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły specjalne, szkoły wyższe, instytuty naukowy, studia duchowości, bursy i internaty oraz oratoria dla dzieci i młodzieży); drukarnie i zakłady poligraficzne, wydawnictwa, księgarnie, hurtownie artykułów religijnych; stację telewizyjną; telewizje internetowe; rozgłośnie radiowe, portale internetowe, centra kultury chrześcijańskie, muzea; schole i chóry, orkiestry, grupy teatralne i recytatorskie; biura pielgrzymkowe; organizacje i kluby sportowe.

 

Więcej nt. życia konsekrowanego można przeczytać na stronach: www.zyciezakonne.pl i www.ekai.pl/zakony-w-polsce-misja-liczby-wyzwania/

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv