Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
kościół | Historyczny moment w Ugandzie

Historyczny moment w Ugandzie

Afrykańska radość. Podniosła chwila. Niezapomniany dzień. Historyczne wydarzenie. Widoczny owoc misyjnych zmagań. W tych krótkich określeniach możemy odnaleźć próbę określenia rzeczywistości, jaka stała się udziałem tych, którzy wzięli udział 15 lipca 2023 r. w sakramencie święceń w bazylice mniejszej w Kampali-Munyonyo w Ugandzie.

W naszej franciszkańskiej rodzinie data 15 lipca kojarzy nam się najczęściej z narodzinami dla nieba św. Bonawentury. Dla naszej misyjnej obecności w Ugandzie ta data będzie się od teraz kojarzyła z historycznym wydarzeniem, podczas którego pierwszy z naszych ugandyjskich braci, Godfrey Katumba, otrzymał z rąk arcybiskupa Kampali, Paula Ssemogerere, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. A kolejny franciszkanin, Edward Kironde, z naszej ugandyjskiej delegatury otrzymał również ów sakrament, lecz w stopniu diakonatu.

 

Choć sama liturgia święceń każdorazowo związana jest z podniosłą atmosferą i ma zawsze niepowtarzalny charakter, to uroczystość w Ugandzie zasługuje na miano historycznej ze względu na to, kto wziął w niej udział. A zaszczycili nas swoją obecnością: nasz Minister Generalny o. Carlos Trovarelli, Asystent Generalny AFCOF o. Anthony K. Bezo, Minister Prowincjalny z Kenii o. Obed Karobia, rektor naszego franciszkańskiego seminarium w Kenii o. Raymond Ogutu, odpowiedzialny za sekretariat misyjny w Krakowie o. Darek Gaczyński, który reprezentował Ministra Prowincjalnego naszej krakowskiej prowincji, o. Mariana Gołąba. Obecni byli również wszyscy misjonarze pracujący aktualnie w Ugandzie oraz bracia należący do ugandyjskiej delegatury na różnych stopniach formacji. Warto też wspomnieć o licznie zgromadzonym miejscowym klerze i wiernych, pochodzących z parafii naszych wyświęconych braci oraz naszych franciszkańskich miejsc.

 

Po skończonej liturgii głos zabrał o. Godfrey, dziękując zebranym, którzy brali czynny udział na drodze jego powołania, wspominając również „ojca chrzestnego” naszej franciszkańskiej misji, śp. abpa Cypriana Kizito Lwanga. Następnie Minister Generalny wyraził swoją wdzięczność zgromadzonym, podkreślając trud misyjny, jaki podjęła przed laty krakowska prowincja franciszkanów, wysyłając braci misjonarzy. O. Carlos podkreślił, że swoją obecnością pragnie podkreślić radość, jaka wynika z każdego powołania, które otrzymujemy od Pana we franciszkańskiej wspólnocie, niezależnie od rodzaju posługi wynikającej z braku lub przyjęcia sakramentu święceń. Wyraził życzenie do nowo wyświęconych braci, aby ich posługa miała zawsze charakter franciszkański, związany z wymiarem minoritas i fraternitas.

 

Podczas przemów został też odczytany list naszego Ministra Prowincjalnego do neoprezbitera, w którym o. Marian Kajubi (jego misyjne imię), oprócz gratulacji i błogosławieństwa, wymienił kamienie milowe naszej przeszło 20-letniej obecności w Ugandzie, której owocem są miejscowe powołania i te wydarzenia, związane ze ślubami wieczystymi i sakramentem święceń. Zaznaczone zostało również, że miejscem posługiwania ojca neoprezbitera będzie klasztor i parafia w Kakooge, które na mapie naszej obecności w Ugandzie jest również historycznym miejscem przybycia pierwszych misjonarzy.

 

o. Piotr Dąbek OFMConv

podziel się:
Redakcja