Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Inauguracja nowego roku akademickiego w Studium Franciszkańskim

Inauguracja nowego roku akademickiego w Studium Franciszkańskim

Do Studium Franciszkańskiego w Krakowie dołączyły kolejne jurysdykcje. 2 października 2023 r. nowy rok akademicki w instytucie rozpoczęło 88 braci z pięciu polskich prowincji franciszkańskich, jednej ukraińskiej oraz bracia z zakonów karmelitów i cystersów.

„To prawdziwa radość widzieć duchowych synów św. Franciszka przeżywających tę uroczystość razem. To piękny znak braterstwa franciszkańskiego w roku, gdy przeżywamy jubileusz 800-lecia zatwierdzenia Reguły” – skomentował o. Marian Gołąb, minister prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

 

„Kościół potrzebuje franciszkańskiego, ewangelicznego ducha braterstwa. Będąc razem jesteśmy bardziej wyrazistym jego znakiem (…). Życzę wam wszystkim: studentom, profesorom i wychowawcom, aby nowy rok akademicki zaowocował pogłębieniem naszych ewangelicznych, franciszkańskich relacji braterskich. To może być ważny wkład naszej rodziny franciszkańskiej w rodzące się nowe oblicze Kościoła” – dodał prowincjał.

 

„Cieszę się, że po raz kolejny zaczynamy jako jedna wspólnota, coraz bardziej różnorodna, z różnych wspólnot zakonnych i z różnych krajów” – wtórował mu przewodniczący Kapituły Studium Franciszkańskiego, minister prowincjalny krakowskich kapucynów, o. Marek Miszczyński. Przy okazji zachęcił braci do dobrego wykorzystania danego im czasu i bycia darem dla innych.

 

Wiceprzewodniczący Kapituły, minister prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej, o. Krzysztof Bobak zauważył, że Kościół dzisiaj potrzebuje przede wszystkim świętych, dobrych i mądrych kapłanów. Dlatego prosił braci, aby z zaangażowaniem, pieczołowitością i pasją zdobywali wiedzę, a przemieszczając się między klasztorami przy Franciszkańskiej, Loretańskiej i Reformackiej byli świadkami Chrystusa, krocząc śladami św. Franciszka. „To będzie najpiękniejsza ewangelizacja” – przekonywał.

 

O. Egidiusz Włodarczyk, minister prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny braciom klerykom i juniorystom na nowy rok dedykował słowa swojego współbrata, św. Szymona z Lipnicy. „Drodzy Bracia, módlmy się, pracujmy i nigdy do końca nie wierzmy we własne siły. Niech naszą nadzieją będzie Bóg, który niech nas prowadzi i umacnia” – życzył.

 

Minister prowincjalny bernardynów na Ukrainie, o. Benedykt Świderski podziękował polskim prowincjom franciszkańskim za to, że jego współbracia mogą studiować i formować się w Studium Franciszkańskim. Życzył braciom, aby studia pomagały im też we wzrastaniu w wierze.

 

Tradycyjnie, po Mszy świętej odbyła się immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie braci z I roku w poczet studentów, którzy złożyli akademickie przyrzeczenie.

 

„Przyrzekamy wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Dawcy życia i mądrości, wierność Bogu, Ewangelii, Kościołowi i Zakonowi. Chcemy z czystą intencją zdobywać wiedzę filozoficzną i teologiczną, by w duchu ewangelicznej prawdy oraz w oparciu o Magisterium Kościoła służyć człowiekowi w świecie współczesnym. Uczynimy wszystko, by naszą postawą studenta i alumna, karnością zakonną i dyscypliną studiów dawać dobry przykład innym i wypełniać wszystkie podjęte zobowiązania. Tak nam dopomóż Bóg” – recytowali.

 

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił o. dr Marcin Drąg. Mówił na temat metod naukowych stosowanych w teologii liturgicznej na przykładzie analizy antyfony Salva nos Christe Salvator.

 

Początki Studium Franciszkańskiego w Krakowie sięgają roku 2016. Uczelnia ma podpisaną afiliację do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dlatego na rozpoczęciu roku akademickiego był obecny jego dziekan, ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv