Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
duchowość | Jezus Krystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego | pieśni wielkopostne

Jezus Krystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego | pieśni wielkopostne

„Jezus Krystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego” to najstarsza znana polska pieśń pasyjna, pochodząca prawdopodobnie z XIV wieku. Dziś zapraszamy Was do wysłuchania jej w wykonaniu naszych przyjaciół z Jasła.

Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego,

Po czwartkowej wieczerzy czasu jutrzennego,

Gdy się modlił w ogrodzie Oćcu Bogu swemu,

Zdradzon, jęt i wydan jest ludu żydowskiemu.

Tę szwę noc policzkowan, plwan, nędzon do świata.

W piątek pirwej godziny wiedzion do Piłata,

Tamo nań powiedziano świadectwo nieskładne,

On stał jako baranek, zwierzątko pokorne.

Na dzień trzeciej godziny Żydowie niezbedni

Wołali, by krzyżowan pirwy i pośledni;

Piłat kazał biczować beze wszej lutości,

I cirnim koronować, tuć miał trudu dosyć.

Na dzień szóstej godziny na krzyż wiedzion z miasta;

Tej biady rozmaitej płakała niewiesta;

Na krzyż wzbiwszy nagiego, o suknię ji grano,

Żółcią z octem napawan, jak prorokowano.

Na dziewiątej godzinie wołał Jezus: „Heli!”

Ci, cóż ji krzyżowali, Żydowie się śmieli;

Janowi polecona Matka Jego miła,

Tu się dusza Krystowa z ciałem rozdzieliła.

O kompletnej godzinie ciało grobu dano,

Od miłostnych przyjaciół mirrą pomazano;

W sobotę swojewała dusza pkielne koćce,

W niedzielę wywiodła jest szwytki święte oćce.

Daj na śmiertnej pościeli pomnieć twoją mękę,

Nasze duszę polecić Oćcu Bogu w rękę;

Tego świata ji mienie, śrebro, złoto, drogie,

By się nam nie słodziło tego czasu. Amen.

Odtwórz wideo
podziel się:
Redakcja