Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
prowincja | Kapituła kustodialna zwyczajna Kustodii Niepokalanego Poczęcia na Słowacji

Kapituła kustodialna zwyczajna Kustodii Niepokalanego Poczęcia na Słowacji

W Klasztorze św. Franciszka w Brehowie odbyła się w dniach od 18 do 20 kwietnia 2023 roku pierwsza część Kapituły kustodialnej zwyczajnej Kustodii Niepokalanego Poczęcia w Słowacji, należącej do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Polska – Kraków).

Obradom kapituły przewodniczył minister generalny o. Carlos A. Trovarelli oraz minister prowincjalny o. Marian Gołąb. Obecny był również asystent generalny ds. FEMO o. Tomáš Lesňak. W kapitule uczestniczyło 20 zakonników.

 

Zgodnie ze wskazaniem Dyrektorium kapituła została poprzedzona dniem skupienia, poprowadzonym przez czeskiego prowincjała, o. Piotra Pawlika. W pierwszej części zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia w kustodii. Następnie bracia kapitulni w dwóch grupach, już bez generała, prowincjała i kustosza, dyskutowali nad najważniejszymi aspektami sprawozdań i oceniali życie w kustodii w ostatnim czteroleciu.

 

Podczas trzeciej sesji kapituły zastał wybrany na nowego kustosza o. Martin M. Kollár (1. kadencja). W kolejnej, czwartej sesji, wybrano definitorium kustodialne. W jego skład weszli: o. Lucjan M. Bogucki (wikariusz, 1. kadencja), o. Jaroslav M. Cár (sekretarz, 2. kadencja) i o. Peter Gallik (asystent, ekonom i poborca, 1. kadencja).

 

Kapituła przebiegła w braterskiej atmosferze, pełnej pokoju i optymizmu. Kustosz i całe zgromadzenie zawierzyli Panu rozpoczęte czterolecie (2023-2027), wzywając także wstawiennictwa i opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki kustodii, i Serafickiego Ojca Franciszka.

 

Druga część kapituły przewidziana jest w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 roku. Przedmiotem obrad będzie Plan Czteroletni Kustodii, wybór nowych gwardianów i innych urzędników.

 

o. Jaroslav M. Cár, sekretarz kustodii

podziel się:
Redakcja