Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Kapituła prowincjalna 2024

Kapituła prowincjalna 2024

W poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. rozpocznie się zwyczajna kapituła prowincjalna Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

Podczas pierwszej części (15-20 kwietnia 2024 r.) w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla zostaną zbadane i ocenione: życie, działalność i problemy prowincji. Prawem i obowiązkiem kapituły jest też poznać sytuację administracyjno-gospodarczą prowincji.

Ponadto bracia kapitulni dokonają wyboru definitorium (doradcze kolegium ministra prowincjalnego – przyp. red.); delegatów na kapitułę generalną i wezmą udział w zaprzysiężeniu ministra prowincjalnego, o. Mariusza Kozioła, wybranego w głosowaniu listownym w styczniu 2024 r.

Podczas drugiej części (13-18 maja 2024 r.), która odbędzie się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, nastąpi wybór gwardianów (przełożonych klasztorów), odpowiedzialnych za formację w prowincji, przewodniczących komisji i na inne obowiązki prowincjalne.

 

Czas pomiędzy pierwszą a drugą częścią kapituły przeznaczony jest na przygotowanie Instrumentum laboris, opracowanie czteroletniego planu prowincji (CPP) oraz wniosków i decyzji na temat szczegółowych problemów, które muszą być przedyskutowane i zatwierdzone przez kapitułę prowincjalną.

 

Kapituła prowincjalna sprawuje naczelną władzę w poszczególnych prowincjach. To również wydarzenie duchowo-charyzmatyczne, wzajemnego wysłuchania, wspólnego rozeznania w usilnym poszukiwaniu dobra prowincji i autentyczne spotkanie braterskie. Dlatego zaplanowane są m.in. wspólne celebracje Mszy Świętych, Liturgii Godzin czy czas refleksji duchowej. Na kapitułę został zaproszony z konferencją minister prowincjalny krakowskich kapucynów o. Marek Miszczyński OFMCap.

 

W kapitule udział wezmą: minister generalny, definitor generalny ds. Federacji Europy Środkowo-Wschodniej, minister prowincjalny, kustosze prowincjalni, definitorzy prowincjalni, delegaci wybrani w powszechnych wyborach z kraju i z zagranicy oraz delegaci i koordynatorzy ministra prowincjalnego.

 

Prosimy Was o modlitwę w intencji wszystkich braci, którzy biorą udział w tym niezwykle ważnym dla całej naszej prowincji wydarzeniu.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv