Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Komitet ds. organizacji 800-lecia „Pieśni słonecznej”

Komitet ds. organizacji 800-lecia „Pieśni słonecznej”

„Pieśń słoneczna”, w której św. Franciszek z Asyżu stworzenia nazywa siostrami i braćmi, i do której bezpośrednio odwołuje się papież Franciszek w encyklice ekologicznej „Laudato si’” w 2025 r. skończy 800 lat. Z tej racji Federacja Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) już teraz powołała komitet ds. organizacji jubileuszu jednego z najbardziej znanych i lubianych tekstów literatury chrześcijańskiej.

Głównym celem działalności komitetu będzie przygotowanie w 2025 r. centralnych uroczystości jubileuszowym w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Ponadto zespołowi zlecono koordynację lokalnych obchodów oraz wydarzeń towarzyszących i prowadzących do ww. uroczystości. Zadaniem komitetu będzie też: promocja medialna powyższych wydarzeń, ukazanie aktualności orędzia świętego Franciszka, autora ‘Pieśni słonecznej’ i patrona ekologii oraz promowanie franciszkańskiej myśli ekologicznej, ochrony stworzenia i klimatu.

„Komitet pod przewodnictwem o. Stanisława Jaromiego podejmie współpracę z jurysdykcjami należącymi do FEMO i ich klasztorami, z Komisją ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia tejże federacji oraz stosownymi instytucjami i dziełami” – czytamy w piśmie nominacyjnym, podpisanym przez przewodniczącego o. Wojciecha Kuliga i sekretarza o. Piotra Matuszaka. W skład komitetu weszli ponadto: o. Krzysztof Hura, o. Dariusz Wiśniewski, o. Jan Maria Szewek, o. Andrzej Zalewski i o. Łukasz Gora.

„Pieśń słoneczną” albo inaczej „Pochwałę stworzeń” św. Franciszek z Asyżu ułożył rok przed swoją śmiercią, kiedy był już prawie całkowicie niewidomy. Wszystkie stworzenia nazywa swoim rodzeństwem – siostrami i braćmi, ponieważ wszystkie one, podobnie jak człowiek mają tego samego Ojca – Boga Stworzyciela. Asyżanin „we wszystkim co piękne, widział Najpiękniejszego; dzięki śladom zostawionym w rzeczach wszędzie znajdował Umiłowanego, ze wszystkiego robiąc sobie drabinę, po której wstępował na spotkanie Tego, który cały jest godny pragnienia” (Życiorys większy, IX, 1).

Przełożeni rodziny franciszkańskiej w obchodach rocznicy powstania Pieśni słonecznej upatrują szansę „radykalnej zmiany w naszej relacji ze stworzeniem, polegającej na tym, by stan posiadania zastąpić troską o nasz wspólny dom”.

„Troska o wspólny dom bez zatroszczenia się o dom wewnętrzny, o nasze serce, nie jest właściwą drogą: niezbędne jest równoczesne nawrócenie zarówno ekologiczne, jak i integralne, ponieważ ‘kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia’” – jednocześnie przypominają zapis z „zielonej” encykliki.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv