Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Msza za ludzi telewizji

Msza za ludzi telewizji

11 sierpnia 2023 r., w uroczystość św. Klary w kościele sióstr klarysek w Krakowie celebrowana była Msza święta za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w przygotowywaniu i przekazywaniu programów telewizyjnych. Decyzją papieża Piusa XII od 65 lat Święta z Asyżu jest patronką ludzi tego medium.

„Niech święta Klara pomaga nam dostrzegać piękno i dobro wokół nas i dzielić się nim z każdym człowiekiem” – napisała matka ksieni Agnieszka Kutyna ze wspólnotą sióstr w okolicznościowym liście przesłanym do ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

 

Po Mszy świętej wierni uczcili relikwie Świętej z Asyżu. W tym dniu, za pobożne uczestniczenie w obrzędach, pod zwykłymi warunkami, można było zyskać odpust zupełny.

 

Kraków to jedyne miasto, gdzie są i siostry klaryski, i oddziały największych ogólnopolskich kanałów telewizyjnych. Duchowe córki św. Klary przy Trakcie Królewskim w Krakowie są od ponad 700 lat.

 

Może dziwić fakt, że patronką medium, które powstało w XX w., jest zakonnica z XIII w. Pius XII w breve „Clarius explendescit”, ogłaszającym św. Klarę „niebiańską przed Bogiem patronką telewizji”, odwołał się do historii zapisanej w „Źródłach franciszkańskich”.

 

Kiedy św. Klara na rok przed śmiercią leżała schorowana w łóżku i z tego powodu nie mogła uczestniczyć w liturgii bożonarodzeniowej, to w nadprzyrodzonej wizji – jakby na telebimie – zobaczyła zebranych ludzi w kościele św. Franciszka z Asyżu i w sposób duchowy uczestniczyła we mszy św., widząc i słysząc wszystko, co tam się działo.

 

„Słyszała braci radośnie śpiewających psalmy, uważała na melodie kantorów, wreszcie słyszała granie instrumentów. Doznała jeszcze większego cudu, gdyż zobaczyła żłóbek Pański” – relacjonuje franciszkański biograf brat Tomasz z Celano.

 

„Za łaską Chrystusa słyszałam dosłownie całe nabożeństwo, jakie było odprawiane tej nocy w kościele św. Franciszka” – przytacza wyznanie św. Klary zakonnik.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv