Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Neoprofesi: „Jesteśmy przekonani, że właśnie tego chcemy”

Neoprofesi: „Jesteśmy przekonani, że właśnie tego chcemy”

8 grudnia w Krakowie dwóch franciszkanów złożyło śluby wieczyste. Wierni, zgromadzeni w świątyni, modlili się, aby bracia ci z każdym dniem coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego.

„Nie wiemy do końca, dlaczego Pan Bóg nas powołał do takiego sposobu życia w rodzinie franciszkańskiej, ale wiemy i jesteśmy przekonani, że właśnie tego chcemy” – mówił br. Vladyslav Pashayev w swoim i br. Adama Gruszczaka imieniu. „Dziś daliśmy konkretną odpowiedź na otrzymany dar powołania do życia zakonnego” – podkreślił.


O. Stanisław Pękala, wikariusz Kustodii Krzyża Świętego w Ukrainie, w okolicznościowym kazaniu powiedział, że śluby to powierzenie się Kościołowi, to oddanie się do dyspozycji Zakonowi.


Kaznodzieja nawiązał do przypadającej w tym dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. „Czerpiemy wzór z Maryi, bo Ona żyła blisko Jezusa, w Jego cieniu. Naśladując Ją, staramy się żyć stale w bliskości Jezusa, wpatrywać się godzinami w Jego cudowne oblicze w Najświętszym Sakramencie” – podpowiadał.


Minister prowincjalny o. Marian Gołąb z Krakowa przekonywał, że śluby wieczyste to szczególny moment powiedzenia Bogu, że się Go kocha i szczególny sposób rozpoczęcia służby dla Niego, bo jak tłumaczył „śluby wieczyste to nie koniec, nie meta, ale to dopiero początek”.


Przełożony prowincji życzył braciom, aby byli błogosławieństwem dla wspólnot, do których zostaną posłani, aby wnosili tam pokój i radość i rzeczywiście byli narzędziami pokoju i dobra w świecie. I aby prowincjał po ich śmierci mógł powiedzieć Bogu: „Dziękuję Ci, Panie za piękne życia tych braci, za ich świątobliwe życie”.


Na co dzień br. Vladyslav Pashayev studiuje w Rzymie we Włoszech i należy do Kustodii Świętego Krzyża w Ukrainie. Br. Adam Gruszczak z kolei pracuje w Neustadt w Niemczech i należy do krakowskiej prowincji franciszkanów. Stąd na uroczystości obecni byli m.in. przełożony krakowskiej prowincji o. Marian Gołąb, który przewodniczył Eucharystii; wikariusz ukraińskiej kustodii o. Stanisław Pękala; gwardian i rektor Międzynarodowego Kolegium „Seraphicum” o. Adam Mączka; kustosz kustodii austriacko-szwajcarskiej o. Dariusz Zając oraz delegat prowincjała w Niemczech i gwardian klasztoru w Neustadt o. Stanisław Śliwiński.

 

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv