Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
kościół | Nowi franciszkańscy diakoni

Nowi franciszkańscy diakoni

W uroczystość św. Józefa w Krakowie czterech franciszkanów przyjęło święcenia diakonatu – trzech z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i jeden z Zakonu Braci Mniejszych. Sakramentu udzielił o. bp Edward Kawa ze Lwowa.

W okolicznościowym kazaniu szafarz wezwał nowych diakonów do naśladowania patrona dnia – św. Józefa, uczenia się od niego wiary, pokory, zaufania, żywej relacji z Bogiem i autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego.

Dzisiaj Kościół potrzebuje wierzących zakonników, wierzących diakonów, wierzących kapłanów, wierzących biskupów […]. Jesteśmy powołani do tego, aby objawiać światu, jak ważne jest zaufanie Bogu […]. Jesteśmy wezwani do zażyłości w relacji z Bogiem, aby słuchać Boga, żyć z Bogiem, aby głosić Boga, aby objawić światu prawdziwą miłość […]. Dzisiaj świat potrzebuje autentycznego świadectwa, autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego, franciszkańskiego, życia pełnego wiary, tak aby za naszymi słowami szły konkretne czyny, które świadczą o tym, że jesteśmy ludźmi poświęconymi Bogu, naszemu kochającemu Bogu – przekonywał kaznodzieja

Na koniec prosił neodiakonów, aby przyjęli i przeżyli tę posługę jako wielki dar od Boga, Jego wielkie zaufanie względem nich. „To nie wyście wybrali Go, ale to On was wybrał” – przypomniał.

 

Minister prowincjalny, o. Marian Gołąb OFMConv, publicznie podziękował Bogu za to, że obdarzył tych czterech braci swoim powołaniem; im za to, że na nie odpowiedzieli; a ludziom, że pomogli im na tej drodze. Jednocześnie zachęcił swoich młodszych współbraci, aby teraz dali się Bogu posłać do misji, którą dla nich przewidział. 

 

Do zadań diakona należy pomagać biskupowi i prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości – głosić Ewangelię, kazania, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, nosić Wiatyk do ciężko chorych, przewodniczyć obrzędom pogrzebu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, pełnić dzieła miłosierdzia.

 

Br. Dawid Jeziorski, br. Dawid Furgał i br. Szymon Tuptoński należą do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), a br. Łukasz Kucięba – do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM). Na co dzień studiują w Studium Franciszkańskim w Krakowie.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv