Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Nowy prowincjał wybrany

Nowy prowincjał wybrany

O. Mariusz Kozioł został wybrany w głosowaniu powszechnym na ministra prowincjalnego Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce. Urząd obejmie jednak dopiero w połowie kwietnia, podczas pierwszej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

O. Mariusz Kozioł (l. 52) urodził się w Jaśle. Tam też skończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze w roku 1991 wstąpił do zakonu franciszkanów. Nowicjat odbył w Kalwarii Pacławskiej (1991/1992), a studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie (1992-1998).

Po przyjęciu święceń kapłańskich w roku 1998 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Legnicy.

Po dwóch latach, na prośbę wyższych przełożonych, podjął studia specjalistyczne z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2004 uzyskał drugi dyplom magisterski i przyjął obowiązki mistrza nowicjatu w Kalwarii Pacławskiej, które pełnił przez cztery lata.

W roku 2008 został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje (8 lat).

W 2016 r. został wybrany na wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów i urząd ten piastuje do dziś.

Krakowska Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię jest jedną z większych jurysdykcji zakonu franciszkanów. Posiada 24 klasztory w Polsce i 34 za granicą (w dziewięciu państwach na pięciu kontynentach).

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv