Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Podziękowanie za 18 lat służby dla zakonów męskich w Polsce

Podziękowanie za 18 lat służby dla zakonów męskich w Polsce

„To był najbardziej twórczy, najważniejszy okres w moim życiu. Było to wspaniałe doświadczenie” – wyznał publicznie franciszkanin, o. Kazimierz Malinowski, który zakończył 18 lat służby dla zakonów męskich w Polsce. Najpierw przez trzy lata był przewodniczącym, a później przez 15 lat sekretarzem generalnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Podczas 150. zebrania plenarnego, odbywającego się w Niepokalanowie w dniach 16-17 maja, wyrazy wdzięczności zakonnikowi w imieniu wszystkich generałów i prowincjałów przekazał przewodniczący Konferencji, generał michalitów ks. Dariusz Wilk. Przy tej okazji podziękował kolejnym krakowskim prowincjałom franciszkańskim za to, że na tyle lat dzielili się z zakonami w Polsce utalentowanym, kreatywnym, pracowitym, pełnym inicjatywy i poświęcenia bratem. 

 

Za kadencji o. Kazimierza Malinowskiego m.in. został przygotowany Statut Konferencji, zatwierdzony przez Watykan; powstały Forum Współpracy Międzyzakonnej; strona internetowa zyciezakonne.pl; cotygodniowy elektroniczny biuletyn zbierający bieżące, związane z życiem konsekrowanym informacje; zostali powołani delegaci ds. życia konsekrowanego w diecezjach; odnowiono komisje eksperckie; zorganizowano znaczące akcje pomocy charytatywnej m.in. w czasie pandemii Covid 19 oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przeprowadzono także wiele sympozjów, sesji szkoleniowych oraz zjazdów i spotkań międzyzakonnych.

 

Zdaniem dotychczasowego sekretarza generalnego Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce nie może zapomnieć o trzech fundamentalnych rzeczach: o potrzebie łączenia sił, np. wspólnym prowadzeniu niektórych dzieł; o ustabilizowaniu działalności delegatów zakonnych w diecezjach, rozwoju struktur lokalnych, komisji eksperckich; oraz o właściwym korzystaniu z uprawnienia, jakie dała Konferencji watykańska Kongregacja (m.in. reprezentowanie instytutów zakonnych wobec prawnie ustanowionych władz kościelnych i cywilnych).

 

O. Kazimierz Malinowski został ustanowiony przez władze krakowskiej prowincji franciszkanów dyrektorem Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia. Został też tam gwardianem i proboszczem. Mimo tych obowiązków zakonnik zobowiązał się, że nadal będzie prowadził dla wszystkich zakonów męskich stronę zyciezakonne.pl i wydawał biuletyn.

 

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv