Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
wydarzenia | Profesja wieczysta br. Tomasa Valerio Zeballo Caballero – Seraphicum Rzym

Profesja wieczysta br. Tomasa Valerio Zeballo Caballero – Seraphicum Rzym

4 października 2023 r. w Bazylice Świętych XII Apostołów w Rzymie miała miejsce uroczysta Msza święta z okazji uroczystości św. Franciszka z Asyżu, podczas której śluby wieczyste złożył brat z Seraphicum: br. Tomas Valerio Zeballo Caballero z delegatury w Paragwaju, będącej częścią prowincji krakowskiej.

Uroczystościom przewodniczył minister generalny o. Carlos Trovarelli; koncelebrowali: minister prowincjalny prowincji krakowskiej o. Marian Gołąb (który również przyjął śluby wieczyste br. Tomasa Valerio), wikariusz generalny o. Jan Maciejowski i o. Wildo José Bogarín. W uroczystości uczestniczyli bracia z Kurii Generalnej, bracia z klasztoru La Vigna, studenci i profesorowie Międzynarodowego Kolegium Seraphicum.

Podczas homilii minister generalny, mówiąc o wadze reguły pozostawionej przez św. Franciszka, podkreślił, w jaki sposób Regułę i życie braci można po prostu przełożyć na życie Ewangelią w sposób paschalny – odnawiając codziennie złożone śluby. Następnie zachęcał br. Valerio i wszystkich obecnych braci, aby nigdy nie tracili poczucia nowego życia, tkwiącego w wierze w Chrystusa, którego są świadkami.

Na zakończenie uroczystości prowincjał krakowski o. Marian podziękował neoprofesowi za podjętą decyzję, zachęcając go, aby z radością przeżywał swoją konsekrację aż do ostatniego tchnienia życia. Prowincjał wyraził również wdzięczność ministrowi generalnemu i jego definitorium, formatorom, profesorom i braciom z Seraphicum oraz wszystkim za formację br. Tomasa Valerio i za przygotowanie całej uroczystości.

 

Neoprofes również podziękował wszystkim za obecność, podkreślając, że właśnie we wspólnocie przeżył swoje głębokie doświadczenie Boga i swoje spotkanie z Nim: „wy wszyscy, moi bracia obecni tutaj, ci, którzy są nieobecni, a którzy stanowili część mojego życia, przekazali mi charyzmat franciszkański, pokazaliście mi prawdziwą nadzieję, tę dojrzałą wiarę, tę silnie ludzką i głęboką miłość, miłość, która wyraża się oddaniem i czułością. Wskazaliście mi drogę do życia wiecznego, nauczyliście autentycznie kochać Pana Boga wszechmogącego, tego Boga, który stał się dla mnie małym i dał mi zbawienie”.

 

Na zakończenie celebracji wszyscy obecni udali się do krużganków klasztoru, aby przeżyć chwilę braterskiej agape.

 

Dziękujemy Panu Bogu za br. Tomasa Valerio z delegatury w Paragwaju, który wnosi bardzo dużo radości do naszej wspólnoty w Seraphcium i życzymy mu wytrwałości.

 

Obecnie w Seraphicum rozpoczynamy nowy rok formacyjno-akademicki. W tym roku w kolegium swoją formację początkową i permanentną przeżywa 55 braci z 24 narodowości, spośród których 10 pochodzi z naszej prowincji: 4 z Ugandy, 2 z Paragwaju, 2 z Uzbekistanu, 1 z Ukrainy, 1 ze Słowacji. W styczniu 2024 r. dojedzie kolejny brat z naszej jurysdykcji w Peru.

podziel się:
Redakcja