Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

prowincja

Instytut Studiów Franciszkańskich

ISF to wspólne dzieło dziesięciu polskich prowincji franciszkańskich. W ramach instytutu prowadzone są różnorodne wykłady, sesje, konferencje i szkolenia, które mają na celu szerzenie kultury inspirowanej duchowością św. Franciszka i jego naśladowców. Instytut prowadzi: Franciszkańskie Studium Formacyjne przeznaczone dla osób konsekrowanych, Ośrodek Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który oferuje studia podyplomowe, a także Szkołę Duchowości Franciszkańskiej.

miejsce wydarzenia

Kraków