Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

prowincja

Horyniec-Zdrój

  • Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
horyniec.franciszkanie.pl

najważniejsze informacje

Horyniec Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, leży na granicy Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Okolice Horyńca mają specyficzny mikroklimat, duże zasoby wód mineralnych, złoża borowiny i największą w Polsce liczbę dni słonecznych. Pierwsza zapisana wzmianka o istnieniu Horyńca pochodzi z 1444 r. Mozaikę narodowościową tworzyli tu Polacy, Ukraińcy, Tatarzy, Wołosi Żydzi i Niemcy, którzy od średniowiecza do I wojny światowej żyli w przyjaznych stosunkach. W 1918 r. miały miejsce walki między ukraińskimi a polskimi mieszkańcami Horyńca. Pod koniec II wojny światowej Horyniec znalazł się w rejonie działań Ukraińskiej Powstańczej Armii, szerzącej terror wśród polskiej ludności jeszcze do 1946 r. W ramach tzw. operacji „Wisła”, do 1947 r. ludność ukraińska została przesiedlona na ziemie zachodniej Polski.

adres

ul. Konopnickiej 2, 37-620 Horyniec-Zdrój

diecezja

zamojsko-lubaczowska