Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Prymicje braci neoprezbiterów

Prymicje braci neoprezbiterów

Nowo wyświęceni bracia franciszkanie z krakowskiej prowincji franciszkanów w pierwszej połowie czerwca 2024 r. odwiedzili domy formacyjne, klasztory sióstr klarysek i Kurię Prowincjalną. Celebrowali tam Msze święte i udzielali prymicyjnego błogosławieństwa mieszkańcom tych domów. 

„Nie czeka nas łatwa droga. Dobiegliśmy do linii startu. I tak naprawdę dopiero teraz wszystko się zaczyna. Ewangelizacja i prawdziwe życie” – mówił o. Dawid Furgał. „Ale – jak dopowiadał o. Szymon Tuptoński – wobec nowej misji bracia są pełni nadziei, bo ludzie się za nich modlą, bo Bóg jest z nimi i troszczy się o nich i ufają, że będzie ich zawsze wspierał”.


Do święceń prezbiteratu franciszkanie przygotowywali się przez dziewięć lat: rok postulatu, rok nowicjatu i siedem lat seminarium.


O. Dawid Jeziorski, o. Dawid Furgał i o. Szymon Tuptoński 1 czerwca 2024 r. w bazylice św. Franciszka w Krakowie przyjęli święcenia prezbiteratu. Sakramentu udzielił im o. bp Damian Muskus OFM. Każdy z nich wcześniej ślubował na zawsze życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.


Krótszą ścieżką formacyjną idą bracia, którzy rozeznali, że Bóg powołuje ich jedynie do życia zakonnego, a nie kapłańskiego (zamiast siedmiu lat seminarium, tylko cztery lata junioratu).


Więcej o formacji we franciszkańskim zakonie można znaleźć na stronie duszpasterstwa młodzieży i powołań: www.franciszek.pl.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv