Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Przekazywanie urzędu gwardiana

Przekazywanie urzędu gwardiana

W krakowskiej prowincji franciszkanów rozpoczął się proces przekazywania urzędów nowo wybranym przełożonym klasztorów. W polskiej części prowincji odbywają się one w obecności ministra prowincjalnego bądź wikariusza prowincji oraz ekonoma bądź poborcy prowincji.

Pierwsze przekazanie przełożeństwa odbyło się 29 maja 2024 r. w Radomsku, ostanie w Polsce zaplanowano w Kalwarii Pacławskiej po Wielkim Odpuście, czyli po 15 sierpnia.

Wprowadzenie w posługę nowego przełożonego domu i objęcie przez niego urzędu gwardiana rozpoczyna się nabożeństwem w kaplicy klasztornej w obecności członków wspólnoty. Wyższy przełożony przypomina o zadaniach i obowiązkach gwardiana.

Przekazanie urzędu gwardiana dokonuje się na podstawie specjalnego protokołu, zatwierdzonego przez ministra prowincjalnego za zgodą definitorium, który zawiera m.in. wykaz zwyczajnych ksiąg klasztornych; wykaz ksiąg administracyjno-finansowych; wykaz innych obowiązujących ksiąg i dokumentów; wykaz kont bankowych, środków pieniężnych i własności ruchomej według inwentarza.

Na zakończenie obecni podpisują protokół przekazania ksiąg i dóbr klasztornych, po zweryfikowaniu ich stanu faktycznego.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv