Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Rozpoczęcie zajęć w Instytucie Studiów Franciszkańskich

Rozpoczęcie zajęć w Instytucie Studiów Franciszkańskich

W sobotę, 5 listopada 2022 r. w krakowskim klasztorze franciszkanów odbył się pierwszy zjazd słuchaczy Instytutu Studiów Franciszkańskich w roku akademickim 2022/2023. Na dwóch kursach zajęcia rozpoczęło ponad 100 osób z całej Polski. Przez najbliższe 8 miesięcy będą wspólnie poznawać św. Franciszka z Asyżu.

Zajęcia rozpoczęły się wspólną Mszą Świętą w Bazylice św. Franciszka z Asyżu. Następnie uczestników zgromadzonych w dwóch salach wykładowych przywitał dyrektor ISF, o. Piotr Bielenin OFMConv. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęły się zajęcia.

W Sali św. Maksymiliana Kolbego wykładów na temat ŹRÓDEŁ słuchali uczestnicy jedenastej już edycji Szkoły Duchowości Franciszkańskiej. Zarys historii franciszkanizmu, teksty źródłowe i literaturę franciszkańską omówili o. Piotr Bielenin OFMConv oraz o. Andrzej Zając OFMConv.

W Auli bł. Jakuba Strzemię zgromadzili się absolwenci minionych edycji Szkoły Duchowości Franciszkańskiej, by wziąć udział w pierwszych zajęciach z jej III stopnia. Uczestnicy mieli okazję wychuchać wykładów o  SYMBOLACH franciszkańskich takich jak tau, krzyż z San Damiano czy pozdrowienie „Pokój i dobro”.

Obecnie szerokie są możliwości studiowania, pogłębiania wiedzy i podnoszenia praktycznych kwalifikacji w zakresie ogólnej wiedzy teologicznej, duszpasterskiej czy też dotyczącej własnego rozwoju duchowego lub formacji innych. Ważny jest jednak także powrót do źródeł i twórcza wierność charyzmatowi w umacnianiu własnej tożsamości. Z tego przekonania zrodziła się działalność dydaktyczna Instytutu Studiów Franciszkańskich proponowana wszystkim, którzy pragną nie tylko podtrzymywać, ale i ożywiać duchową wieź ze św. Franciszkiem, św. Klarą i ich świętymi naśladowcami. Franciszkańska duchowość ma i dziś wiele do zaoferowania Kościołowi i światu, o czym przekonywał znawca franciszkańskiej tradycji, papież Benedykt XVI, ale także papież Franciszek, ukazujący swoim życiem to, co bliskie było jego świętemu Imiennikowi. Tym większa jest więc radość, że w roku akademickim 2022/2023 w zajęciach odbywających się w Instytucie Studiów Franciszkańskich uczestniczy tak wiele osób – przede wszystkim świeckich.

Kolejne zajęcia w Instytucie Studiów Franciszkańskich odbędą się 3 grudnia 2022 r.

podziel się:
Katarzyna Gorgoń