Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
polska | Spotkanie animatorów misyjnych w Dąbrowie Górniczej

Spotkanie animatorów misyjnych w Dąbrowie Górniczej

5 listopada 2022 r. we franciszkańskiej parafii św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu odbyło się kolejne spotkanie animatorów misyjnych. Przybyli na nie animatorzy z Jasła, Sanoka, Horyńca-Zdroju, Kalwarii Pacławskiej, Radomska, Dąbrowy Górniczej, Harmęż, Głogówka, Zielonej Góry, Lwówka Śląskiego oraz Wrocławia.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym. Koncelebrze przewodniczył i kazanie wygłosił o. Dariusz, sekretarz ds. misji naszej prowincji. W kazaniu o. Darek przedstawił sytuację na misjach w Ugandzie, Boliwii, Paragwaju, Peru i Uzbekistanie. Zachęcał animatorów do kreatywnych działań na rzecz misji w swoim środowisku, uwzględniając lokalne uwarunkowania.

Podkreślał, że najważniejszym zadaniem animatorów jest jednak systematyczna modlitwa za misje. Prosił, by w porozumieniu z proboszczami wprowadzić cykliczne nabożeństwa za misje, np. raz w miesiącu Msze święte czy adoracje. Modlitwa jest najskuteczniejszą pomocą w trudach misyjnego życia w innym klimacie, w innej kulturze, w innej religijności, z dala od rodziny.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli do salki w domu parafialnym. Każdy delegat przedstawił formy pracy swojej grupy i współpracy z innymi wspólnotami parafialnymi na rzecz misji. Bardzo cenna jest praca z dziećmi w szkolnych kołach misyjnych, o czym mówiły panie katechetki. Br. Piotr, który 10 lat posługiwał na Ukrainie, opowiedział o sytuacji ludności i klasztorów franciszkańskich w czasie trwającej tam wojny.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Dąbrowy Górniczej-Gołonoga grupie misyjnej, o. Sebastianowi, proboszczowi za poczęstowanie nas obiadem, o. Darkowi – za merytoryczne przygotowanie spotkania. To spotkanie było najliczniejsze z dotychczasowych – wzięło w nim udział 25 osób reprezentujących 11 klasztorów naszej prowincji.

Danuta Danielska

podziel się:
Katarzyna Gorgoń