Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
prowincja | Spotkanie braci zakonnych

Spotkanie braci zakonnych

Na przełomie stycznia i lutego 2023 r. w Kurii Prowincjalnej Franciszkanów w Krakowie odbyło się dwudniowe spotkanie braci zakonnych. Miało ono charakter integracyjno-formacyjny. W sumie uczestniczyło w nim 18 braci z Polski, Słowacji i Niemiec.

Bracia wysłuchali trzech konferencji. Przeor klasztoru karmelitów w Krakowie, o. Maciej Guzik mówił na temat wierności i wytrwałości w życiu zakonnym. O. Marcin Jelinek, lekarz Szpitala Bonifratrów w Krakowie – o działaniach prozdrowotnych w życiu zakonnym, a sekretarz generalny ds. formacji zakonu franciszkanów, o. Piotr Stanisławczyk z Rzymu – o pułapkach i szansach stałej formacji zakonnej. Zakonnik zaprosił ponadto braci do udziału w zajęciach w Studium duchowości franciszkańskiej online.

 

Bracia także dzielili się swoimi troskami i radościami związanymi z ich miejscami życia i pracy. 

 

W przededniu Światowego Dnia Życia Konsekrowanego zakonnicy modlili się za swoich zmarłych współbraci przy dwóch grobowcach na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, w tym za br. Józefa Bałabana, który za życia uczestniczył w podobnych spotkaniach. 

 

Wikariusz krakowskiej prowincji, o. Mariusz Kozioł podziękował braciom za obecność na spotkaniu, za wierność powołaniu, którym obdarzył ich Pan Bóg, i życzył wszystkim zebranym wytrwania do końca „w dobrym stylu”.

 

W krakowskiej prowincji franciszkanów jest 45 braci zakonnych – 30 w Polsce, 6 w Niemczech, 3 w Uzbekistanie, 3 na Słowacji, 2 we Włoszech i 1 w Paragwaju.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv