Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

zakon

bł. Zbigniew Strzałkowski

podstawowe informacje

  • data i miejsce urodzenia: 1958, Tarnów
  • data i miejsce śmierci: 9 sierpnia 1991, Pariacoto (Peru)
  • beatyfikacja: 2015, Chimbote (Peru)
  • wspomnienie: 7 czerwca
  • atrybuty: szary habit franciszkański

życiorys

Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r., jako najmłodszy z trojga braci – syn Stanisława i Franciszki. Pochodził ze wsi Zawada, w której rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne.

zakon franciszkański

W szkole podstawowej uchodził za zdolnego i zdyscyplinowanego ucznia. Był ministrantem i lektorem. W roku 1973 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie. Po jej ukończeniu przez kilka lat pracował, ale w roku 1979 postanowił wstąpić do Zakonu franciszkanów. W podaniu o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbego”.

 

Po odbyciu nowicjatu w Smardzewicach, 2 września 1980 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

być gotowym na wszystko

8 grudnia 1984 r. Zbigniew złożył śluby wieczyste. Niedługo potem napisał do prowincjała podanie, w którym poprosił o skierowanie go do pracy misyjnej. 15 czerwca 1985 r. przyjął święcenia diakonatu, a 7 czerwca 1986 r. – święcenia kapłańskie.

 

O. Strzałkowski na początku swojej kapłańskiej posługi został skierowany do pracy w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pełnił tam funkcję wicerektora, wychowawcy i katechety. Kierował również pracami adaptacyjnymi części klasztoru pod szkolny internat i pomagał w pracy duszpasterskiej.

 

1 września 1988 r. przeniósł się do klasztoru we Wrocławiu, gdzie rozpoczął przygotowania do wyjazdu misyjnego do Peru. Kiedy w rozmowach na temat sytuacji politycznej w tym kraju wspomniano, że robi się tam niebezpiecznie, o. Zbigniew miał odpowiedzieć: „Gdy się jedzie na misje, trzeba być gotowym na wszystko”.

w Peru

28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim wyruszył do Limy, gdzie od razu rozpoczął naukę języka hiszpańskiego. Po kilku miesiącach wspólnie rozpoczęli pracę w nowej placówce misyjnej krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Pariacoto w Andach. Parafia ta rozciąga na wysokości od 1600 do 4500 m n.p.m. i obejmuje obszar ok. 1000 km, na którym rozsianych jest ok. 65 wiosek. Niebawem dołączył tam do nich także o. Michał Tomaszek.

 

O. Strzałkowski wykazał się w nowej placówce talentem organizacyjnym i wielką pracowitością. Wspominany jest, jako odpowiedzialny i otaczający ogromną troską chorych. Praca w Peru nie była jednak prosta nie tylko ze względu na ubóstwo mieszkańców, ale także na skomplikowaną sytuację polityczną. Działała tam bowiem komunistyczna, maoistyczna organizacja Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak), której celem było zastąpienie burżuazyjnych – w ich opinii – instytucji w Peru, chłopskimi rządami rewolucyjno-komunistycznej organizacji. W roku 1980 wybuchł konflikt zbrojny między Sendero Luminoso a siłami rządowymi. Świetlisty Szlak zaczął posługiwać się metodami terrorystycznymi, atakując urzędy państwowe, ale także chłopów i liderów związkowych, infrastrukturę państwową oraz Kościół.

 

Groźby dotarły też do polskich franciszkanów, pracujących w Pariacoto. Mimo zagrożenia, nie opuścili oni misji i ludzi, za których czuli się odpowiedzialni. 9 sierpnia 1991 r. o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zostali pojmani i zamordowani strzałami w plecy i tył głowy. Terroryści pozostawili przy nich kartkę z napisem: „Tak giną sługusy imperializmu”.

 

3 lutego 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o ich męczeństwie, a 5 grudnia tego samego roku zostali wyniesieni na ołtarze w diecezji Chimbote, w której oddali życie za wiarę.