Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
kościół | Wielki Odpust Kalwaryjski

Wielki Odpust Kalwaryjski

Pięciodniowy, Wielki Odpust Kalwaryjski za nami. Sumie odpustowej 15 sierpnia 2023 r. w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla przewodniczył o. kard. Mauro Gambetti OFMConv, wikariusz generalny Ojca Świętego dla Państwa Watykańskiego, archiprezbiter bazyliki papieskiej św. Piotra w Watykanie oraz przewodniczący Administracji Bazyliki św. Piotra (Fabbrica di San Pietro).

W okolicznościowej homilii ojciec kardynał powiedział, że „Maryja króluje ze swoim Synem Jezusem i rozdziela dobrodziejstwa, uwagę i łaski”. Kaznodzieja zwrócił się do Matki Bożej Kalwaryjskiej, aby pomogła nam „odrzucić nasze tarcze i obrony, a całkowicie zaufać Bogu i przyjąć Miłość, która pragnie w pełni posiąść nasze życie”.

 

„Ty, Maryjo, ‚wywyższyłaś Pana’: nie problemy, nie trudności, nie lęki, ale postawiłaś Boga jako pierwszą wielkość życia. Stąd pochodzi Magnificat, stąd rodzi się radość: nie z braku problemów, które prędzej czy później nadchodzą, ale radość rodzi się z obecności Boga, który nam pomaga, który jest blisko nas. Bo Bóg jest wielki. A przede wszystkim Bóg patrzy na maluczkich. Boża miłość ma do nas słabość: Bóg patrzy i kocha maluczkich” – mówił za papieżem Franciszkiem.

 

Do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wierni w Kalwarii Pacławskiej przygotowywali się od 11 sierpnia, biorąc udział w nabożeństwach w sanktuarium i na dróżkach kalwaryjskich oraz korzystając z posługi braci w konfesjonałach.

 

Każdego dnia pątnicy mogli wysłuchać kazań odpustowych o. Marka Augustyna OFMConv z sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie oraz gości specjalnych: o. bpa Jacka Kicińskiego CMF z Wrocławia, o. bpa Stanisława Dowlaszewicza OFMConv z Boliwii, ks. abpa Adama Szala z Przemyśla, ks. abpa seniora Józefa Michalika z Przemyśla i ministra prowincjalnego franciszkanów o. Mariana Gołąba OFMConv z Krakowa.

 

Rozważania podczas Dróżek Pana Jezusa przeprowadził o. Waldemar Czerwonka OFMConv z Horyńca-Zdroju; podczas Dróżek Pogrzebu Matki Bożej – o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z Warszawy; a podczas Dróżek Pana Jezusa dla młodzieży – o. dk. Dawid Jeziorski OFMConv z Dąbrowy Górniczej.

 

W programie odpustu znalazły się również koncerty muzyczne, w tym oratorium kalwaryjskie „Idźcie na cały świat” Dominika Lasoty i o. Andrzeja Zająca OFMConv.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv