Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

Około 60 osób wzięło udział w odbywających się od 15 do 17 marca 2024 r. w Harmężach XXII Dniach Kolbiańskich. Tegoroczna sesja zatytułowana była „Z Asyżu do Auschwitz. Odnaleźć Franciszka w Maksymilianie”. Tradycyjnie spotkanie organizowało Centrum św. Maksymiliana M. Kolbego w Harmężach oraz siostry Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego.

Uczestnicy tegorocznego spotkania zastanawiali się nad pytaniem: „Czy św. Maksymiliana M. Kolbego można nazwać św. Franciszkiem XX wieku?” i odkrywali, jak głęboko św. Maksymilian był duchowym synem Asyżanina. Pomagały im w tym ciekawe referaty oraz dyskusje.

 

XXII Dni Kolbiańskie rozpoczęły się w piątek, 15 marca Mszą świętą o godz. 18:00, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Piątkowy wieczór poświęcony był modlitwie i wyciszeniu, a już w sobotni poranek z rozpoczęły się główne wydarzenia spotkania. Sympozjum otworzył o. Kazimierz Malinowski, dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach i prowadzący spotkanie. Po krótkiej modlitwie i przywitaniu uczestników rozpoczęła się naukowa część Dni Kolbiańskich.

 

Jako pierwszy głos zabrał o. dr Stanisław Ziemiński OFMConv, dyrektor Studium Duchowości Franciszkańskiej w Łodzi. W referacie zatytułowanym „Posłuszeństwo papieżowi, jako wyraz wierności Kościołowi rzymskiemu. Franciszek i Maksymilian rozumieją znaczenie wspólnoty budowanej na fundamencie wiary”, mówił o franciszkańskim przywiązaniu do Kościoła, na wzór św. Franciszka, który już w swojej Regule, którą pozostawił braciom, podkreślał: „Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu. A inni bracia mają obowiązek słuchać brata Franciszka i jego następców”.

 

Kolejny referat pt. „Osobiste świadectwo życia jako najskuteczniejsza forma ewangelizacji. Franciszek i Maksymilian wskazują czym powinna być nowa ewangelizacja”, wygłosił o. dr Piotr Bielenin OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. „Franciszek i Maksymilian żyli w świecie chrześcijańskim, który dzisiaj już nie istnieje. Z drugiej strony natura i tęsknoty człowieka pozostały te same. A człowiek – zwłaszcza dzisiaj – zamykając się w wirtualnej rzeczywistości, tak bardzo potrzebuje drugiego, który byłby mu bliski, i który – poprzez bezpośredni, osobisty kontakt – okazałby mu miłość. Tę, która nie jest kochana, tę która jednak jest twórcza” – podkreślał prelegent.

 

Po krótkiej przerwie uczestnicy Dni Kolbiańskich połączyli się on-line z Rzymem, gdzie mieszka i pracuje kolejny zaproszony ekspert, o. dr Tomasz Szymczak OFMConv, sekretarz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym „Seraphicum” w Rzymie. Tytuł jego referatu brzmiał: „Braterstwo wobec stworzenia darem z siebie. Franciszek i Maksymilian widzą obecność Boga we wszystkim, co dobre”.

 

Zwieńczeniem sesji była projekcja filmu dokumentalnego o św. Maksymilianie pt. „Rycerz”. Zanim jednak uczestnicy spotkania mogli go obejrzeć, wprowadzenie do niego oraz genezę jego powstania przybliżył ks. Marek Gancarczyk, Prezes Fundacji „Opoka” Episkopatu Polski. Następnie zebrani w Harmężach wzięli udział w Mszy świętej pod przewodnictwem o. Ezdrasza Biesoka OFM, wikariusza biskupiego i sądowego diecezji bielsko-żywieckiej z Katowic.

 

Na koniec dnia uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Labirynty. Klisze pamięci”.

 

XXII Dni Kolbiańskie zakończyły się w niedzielę, 17 marca, pracą w grupach, podsumowaniem spotkania oraz Eucharystią, której przewodniczył o. Marian Michasiów OFMConv, sekretarz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

 

Kolejne spotkanie już za rok – jak zawsze w Harmężach.

Poniżej wideo z konferencjami:

Można również posłuchać homilii wygłoszonych podczas XXII Dni Kolbiańskich:

podziel się:
Katarzyna Gorgoń