Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
prowincja | Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

We czwartek, 18 kwietnia 2024 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej o. Mariusz Kozioł złożył wyznanie wiary i przysięgę. Tym samym objął urząd wyższego przełożonego Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie. Na ministra prowincjalnego został wybrany w głosowaniu listownym w styczniu br.

„Przyjmując urząd ministra prowincjalnego przyrzekam zachować zawsze łączność z Kościołem katolickim, tak przez moje słowa, jak i przez sposób działania. Wypełnię z wielką troską i wiernością wszystkie obowiązki, do których wzywa mnie Kościół (…). Zachowam i przekażę wiernie nienaruszony depozyt wiary, odrzucając każdą doktrynę przeciwną. Będę podtrzymywał dyscyplinę wspólną całemu Kościołowi i przyczyniał się do zachowywania wszelkich przepisów kościelnych (…). Ponadto przyrzekam (….), aby Reguła i Konstytucje były przestrzegane w prowincji. W końcu przyrzekam uległość, szacunek i posłuszeństwo ministrowi generalnemu zakonu oraz zapewniam go o mojej wierności” – publicznie zobowiązał się nowy prowincjał.

 

Minister generalny, o. Carlos Trovarelli przyzywał Bożej pomocy dla krakowskiej prowincji i jej przełożonego.

 

„Boże, Pasterzu i Przewodniku wszystkich wiernych, zwróć swoje dobrotliwe oblicze na tę rodzinę: pozwól Twemu słudze, wybranemu na jej przewodnika, godnie wypełnić swoją posługę i spraw, abyśmy wszyscy, będąc wierni naszemu powołaniu, mogli osiągnąć doskonałą miłość, do której nas powołałeś w Twoim Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków” – modlił się.

 

Generał zakonu podziękował dotychczasowego prowincjałowi, o. Marianowi Gołąbowi za „jego poświęcenie, zaradność, mądrość, zdolność do pracy, planowania i do działania, jak również za szacunek dla zakonu i jego braterstwo”. Podziękował także zarządowi prowincji i innym urzędnikom kurii prowincjalnej za ich pracę. „I zawsze dziękuję tej prowincji za jej rolę wewnątrz rodziny franciszkańskiej” – zakończył.

 

Nowemu ministrowi prowincjalnemu, o. Mariuszowi Koziołowi życzył, aby w tych nowych czasach, w czasach wielkich zmian umiał uważnie słuchać współbraci, sytuacji, wydarzeń, Kościoła i Boga, i aby jego posługa była przeniknięta charyzmatem franciszkańskim o odcieniu konwentualnym.

 

Następnie generał zaprosił braci kapitulnych do złożenia aktu posłuszeństwa nowemu ministrowi prowincjalnemu.

 

O. Mariusz Kozioł wyznał, że spokój, który odczuwa, płynie z ufności wobec Boga i że chce służyć braciom, aby stawali się świętymi, aby wypełnili wolę Pana Boga – to, co Jemu się podoba.

 

Wyraził ponadto radość, że zaprzysiężenie następuje przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, przed którym modlił się jako nowicjusz, a później jako magister nowicjatu. Zawierzył siebie i prowincję Maryi, wszystkie dni, godziny i minuty.

 

„Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” – zwrócił się na zakończenie do Jej Syna, Chrystusa.

 

O. Mariusz Kozioł (l. 52) urodził się w Jaśle. Tam też skończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze w roku 1991 wstąpił do zakonu franciszkanów. Nowicjat odbył w Kalwarii Pacławskiej (1991/1992), a studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie (1992-1998).

 

Po przyjęciu święceń kapłańskich w roku 1998, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Legnicy.

 

Po dwóch latach, na prośbę wyższych przełożonych, podjął studia specjalistyczne z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2004 uzyskał drugi dyplom magisterski i przyjął obowiązki mistrza nowicjatu w Kalwarii Pacławskiej, które pełnił przez cztery lata.

 

W roku 2008 został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje (8 lat).

 

W 2016 r. został wybrany na wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów i urząd ten piastował do dziś. W styczniu 2024 r. został wybrany w głosowaniu powszechnym na ministra prowincjalnego.

Relacja wideo z zaprzysiężenia TUTAJ

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv