Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
kościół | Zwyczajna kapituła prowincjalna rozpoczęta

Zwyczajna kapituła prowincjalna rozpoczęta

W poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r., w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla Mszą Świętą o Duchu Świętym rozpoczęła się zwyczajna kapituła prowincjalna Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce.

Eucharystii przewodniczył minister generalny z Rzymu, o. Carlos Alberto Trovarelli. Generał prosił braci, aby podczas kapituły pozwolili Bogu dołączyć do nich. „I zawsze ze szczerym sercem kierujmy do Niego precyzyjne pytania, pytania oczyszczone ze wszystkich naszych powierzchownych pragnień” – mówił.

 

Pierwszy dzień kapituły jest szczególnym czasem refleksji duchowej, dlatego z konferencją do braci został zaproszony minister prowincjalny krakowskich kapucynów, o. Marek Miszczyński OFMCap.

 

Wyższy przełożony przekonywał zebranych, że kapituła jest przede wszystkim spotkaniem z Chrystusem i słuchaniem Go.

 

„W tym czasie trzeba pozwolić mówić przede wszystkim Bogu przez Pismo Święte, przez magisterium Kościoła i Zakonu, przez ducha i charyzmat naszych założycieli, naszych świętych, począwszy od św. Franciszka aż po św. Maksymiliana czy błogosławionych misjonarzy Zbigniewa i Michała. Trzeba pozwolić mówić Bogu również przez naglące potrzeby Kościoła, ujawniające się we współczesnym świecie, przez wydarzenia historyczne, przez szczery dialog tu pomiędzy nami” – wyliczał.

 

„Chyba nie można nie stawiać sobie pytania: ‘Czego od nas oczekuje Bóg w tym czasie Kościoła? Czego od nas dzisiaj oczekują ludzie?’. To są ważne kwestie, ponieważ wszystkie instytuty powstały właśnie jako odpowiedź na konkretne potrzeby Kościoła, w danych okresach historii. Kapituła jest wydarzeniem eklezjalnym, dlatego nie może ograniczyć się tylko do przebadania własnych problemów, nie może skupić się tylko na sobie. Musi być ewangeliczną refleksją nad potrzebami i dążeniami Kościoła w danym czasie” – dodał.

 

Kaznodzieja podkreślił, że zasadniczym jednak celem kapituły jest nawrócenie serc samych jej uczestników, a przez nich całej prowincji i Zakonu. „Człowiek, który jest na drodze nawrócenia, patrzy w przyszłość z nadzieją, bo wie, że jest w ręku Pana, że On go prowadzi i nie opuści” – zakończył swój wywód.

 

W kapitule biorą udział: minister generalny, definitor generalny ds. Federacji Europy Środkowo-Wschodniej, minister prowincjalny, prowincjał-elekt, kustosze prowincjalni, definitorzy prowincjalni, delegaci wybrani w powszechnych wyborach z kraju i z zagranicy oraz delegaci i koordynatorzy ministra prowincjalnego.

podziel się:
Jan Maria Szewek OFMConv